บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี หนองคาย วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ ชมบั้งไฟพญานาค 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี หนองคาย วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ ชมบั้งไฟพญานาค 4 วัน 2 คืน
7,500฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ้ำศรีมงคล  - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม
ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - จุดชมบั้งไฟพญานาค

GCG-140-769

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุดรธานี
 • 21:00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 21.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป

วันที่ 2 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม (หนองคาย)
 • 05:00

  เดินทางถึง จ. อุดรธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ร้านคิงโอชา นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) อ.สังคม จ.หนองคาย

 • 16.00

  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ให้ท่านสักการบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุด  อีกแห่งหนึ่ง และภายในวัดยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดูร่มรื่น สบายตา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังที่ได้ไป เยือน

 • 17.00

  นำทางเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก

 • 19.00

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง 

วันที่ 3 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - จุดชมบั้งไฟพญานาค
 • 05:30

  คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถ    เป็นรถอีแต๊ก (ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอก

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระCheck out

 • 08.00

  นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 • 13.00

  เดินทางไป ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก

 • 14.00

  นำท่านเดินทางไป อ.โพนพิสัย เพื่อเตรียมชมบั้งไฟพญานาค

 • 15.00

  นำท่านเดินทางถึง จุดชมบั้งไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 17.00

  รับประทานอาหารเย็น (ข้าวกล่อง) พร้อมร่วมกิจกรรม บั้งไฟพญานาค

 • 23.00

  ได้เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 ตลาดท่าเสด็จ - กรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 09.00

  เดินทางไป ช้อปปิ้งที่ ตลาดท่าเสด็จ ชมสินค้ากับบรรยากาศริมโขง นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก2คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ