บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ พัทยา เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ พัทยา เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • สวนเสือศรีราชา
 • สวนนงนุช
 • เขาชีจรรย์
 • เกาะล้าน
 • อ่างศิลา
 • อัลคาซ่า/ทิฟฟานี่โชว์
GCG-178-668

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สวนเสือศรีราชา-เกาะล้าน-ทิฟฟานี่โชว์
 • 06.00

  ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่เมืองพัทยา  บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม

 • 09.00

  ดินทางถึง สวนเสือศรีราชา (Sriracha Tiger Zoo) พร้อมชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ อาทิ โชว์จระเข้ โชว์เสือ โชว์ช้างแสนรู้ โชว์หมู

 • 11.30

  อิสระกับอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร  สวนเสือศรีราชา

 • บ่าย

  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ แหลมบาลีฮาย (พัทยาใต้) นำท่านลงเรือข้ามฟากไปยังเกาะล้าน ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาทีก็ถึงเกาะ จากนั้นเชิญทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมชายหาด@หาดตาแหวน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องทะเลอันกวางใหญ่หาดทรายขาวยาว 750 เมตรตัดกับน้ำทะเลสีฟ้า อิสระกับการเล่น พักผ่อน สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะล้านเพื่อเดินทางขึ้งฝั่งพัทยา  ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำสมาชิกชมความสวยงานอลังการในรูปแบบนางโชว์ของบรรดาสาวประเทศสอง ที่มากด้วยความสามารถ พร้อมชมการ แสดง  จากอัลคาซ่าโชว์ / ทิฟฟานี่

 • 21.00

  เดินทางเข้าสู่ทีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่ 2 พัทยา-สวนนงนุช-ตลาดหนองมน
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

 • 08.00

  เดินทางมุงหน้าสู่ สวนนงนุช ให้ท่านได้นั่งรถลางเที่ยวชมความสวยงามของพันธ์ไม้ต่างๆที่จัดแสดงไว้ภายในสวน พร้อมชมสวนไดโนเสาร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ฯ จากนั้นเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ อลังการของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้น "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" บนหน้าผาสูง ที่นี่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ด้วยมีลักษณะการก่อสร้างที่แปลกใหม่ และยังงดงามทรงคุณค่า น่าศรัทธาพุทธศาสนิกชนก็สามารถมาไหว้ขอพร ทำกิจกรรมทางพระพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  ท่านออกเดินทางไปชม ความเก๋า 100 ปี! ตลาดจีนชากแง้ว ที่เที่ยวชิคๆ อีกมุมหนึ่งของพัทยา เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่ถูกชุบชีวิตให้คึกคักอีกครั้ง มีร้านรวงต่างๆ ขายทั้งอาหารไทย อาหารจีน ของกินพื้นบ้าน ขนมโบราณ เครื่องดื่มหลากรส ตลอดจนของฝากน่าซื้ออีกมากมาย ให้ท่านได้ ช้อป ชิม ถ่าย ในบรรยากาศสุดคลาสสิคของบ้านเรือนสไตล์จีนโบราณ  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ เส้นชลบุรีสายเก่า แวะให้ท่านแวะช๊อปปิ้งที่ อ่างศิลา แวะชื้อของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน

 • 19.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ  ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 2. ค่า Vat 7% (แจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างนัอยวันละ 50 บาทต่อท่าน
 4. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ
 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรณีเดินทางเหมาเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนด จุดรับ-ส่งได้ ตามความสะดวกของคณะ
 • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ  ภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ