บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี ท่ามะกา ทองผาภูมิ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี ท่ามะกา ทองผาภูมิ 2 วัน 1 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • สตรีทอาร์ตบ้านโป่งโบราณสถานพงตึก
 • ถ้ำกระแซ
 • ช่องเขาขาด
 • ถ้ำละว้า
 • สกายวอร์คเขื่อนเขาแหลม
GCG-178-667

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ท่ามะกา-กาญจนบุรี
 • 06.00

  ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • 06.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความสะดวกระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (กล่อง) พร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทางและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนรถ

 • 08.00

  เดินทางถึง จ.ราชบุรี นำคณะเหล่าฮิปเตอร์ ไปเที่ยวชมงานศิลปะภาพวาดบนกำแพง สัมผัสกลิ่นอายความสิคของเมืองเก่า ผสมผสานความติสท์ ด้วยงานกราฟฟิตี้ ศิลปะอยู่ทั่วเมือง ‘สตรีทอาร์ต บ้านโป่ง’ บริเวณโรงหนังเฉลิมทองคำ จากนั้นเดินทางสู่ โบราณสถานพงตึก เมืองโบราณสมัยทวารวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 - 7 มีวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบเป้นจำนวนมาก นำคณะชม ถ้ำกระแซ ที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ ของทหารเชลยศึกที่ต้องสร้างทางรถไฟสายมรณะ แห่งนี้ พร้อมชม สะพานทางรถไฟสายมรณะ ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ

 • 12.30

  อิสระกับอาหารกลางวัน ณ น้ำตกไทรโยคน้อย  อ.ไทรโยค

 • บ่าย

  หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ ถ้ำละว้า เป็นถ้ำแห่งแรกๆของกาญจนบุรี ที่ถูกค้นพบพร้อมกับโครงกระดูกมนุษย์โบราณในถ้ำ จึงสันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้นเดินทางสู่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 18.00

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร... หลังอาหารสมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับที่พักอิสระกับการพักผ่อน

วันที่ 2 ไทรโยค-ทองผาภูมิ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-ปราสาทเมืองสิงห์-กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

 • 09.00

  หลังอาหารเช้าออกเดินทางเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำช่องเขาขาด “ช่องเขาขาด” หรือ “ช่องไฟนรก” นำชม ร่องรอยประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่แสนสงบ แล้วมุ่งหน้าสู่ อ.ทองผาภูมิ นำท่านสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม ให้ท่านเช็คเซลฟี่รูปสวย ๆ กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สกายวอร์คเขื่อนเขาแหลม” หรือสะพานกระจกนั้นเอง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ นำท่านชมและรับฟังประวัติของโบราณสถานสมัยขอมเรืองอำนาจ นำชมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์โบราณ สมกควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก กลับไปฝากคนทางบ้านและอิสระกับการพักผ่อนบนรถ

 • 18.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 2. ค่า Vat 7% (แจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างนัอยวันละ 50 บาทต่อท่าน
 4. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ
 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรณีเดินทางเหมาเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนด จุดรับ-ส่งได้ ตามความสะดวกของคณะ
 • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ  ภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ