บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ วันเดียวเที่ยว เที่ยวราชบุรี 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ วันเดียวเที่ยว เที่ยวราชบุรี 1 วัน
199฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

แอร์ออร์คิดส์ สวนกล้วยไม้แห่งแรก - โรงงาน “เถ้า ฮง ไถ่” - อุทยานหินเขางู

GCG-178-659

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ราชบุรี-แอร์ออคิด-โรงงาน เถ้า ฮง ไถ่ -กาดวิถีชุมชนคูบัว -อุทยานหินเขางู กรุงเทพฯ
 • 06.00

  ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • 06.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดราชบุรี มัคคุเทศก์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก

 • 08.30

  นำท่านแวะ แอร์ออร์คิดส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย ในอำเภอบางเลน นครปฐม  เป็นสถานที่ที่รวบรวมกล้วยไม้ไหลากหลายสายพันธุ์  ความพิเศษของฟาร์มแห่งนี้ นั่นคือ การจำหน่ายกล้วยไม้จะเป็นรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต โดยสามารถเข็นรถเลือกช็อปกล้วยไม้ในแบบที่ชื่นชอบได้ พร้อมรับประทานอาหารเช้า (อิสระ)  ซึ่งสวนกล้วยไม้แห่งนี้ มีคาเฟ่สุดเก๋  The Flask Cafe  ไว้นั่งเล่นพักผ่อน มีเครื่องดื่ม ขนม และอาหารกินให้อิ่มท้องกัน  จากนั้นเดินทางสู่ โรงงาน “ เถ้า ฮง ไถ่” ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรีงานเซรามิค รูปแบบอาร์ตๆ สีสันสดใส

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวัน ณ กาดวิถีชุมชนคูบัว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี  ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เสน่ห์ของแห่งนี้เห็นจะอยู่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับวิถีชีวิตชุมชนชายไทยวน ภายในคอนเซ็ปต์ที่ว่า "เดินดินกินโตก" เป็นตลาดที่มีอาหารของกินของใช้ ของพื้นบ้านมากมาย 

 • บ่าย

  นำทุกท่านเดินเที่ยว  อุทยานหินเขางู แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เดิมทีเป็นแหล่งระเบิดหิน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เราจะพบวิวสวยๆ ของธรรมชาติ ทะเลสาบที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา คนที่ชอบถ่ายรูปห้ามพลาด ก่อนเดินทางกลับแวะไหว้พระ วัดหนองหอย เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 • 18.30

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

 1. น้ำดื่ม 1 ขวด
 2. ประกันการเดินทาง
 3. ไกด์ 1 ท่าน
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างนัอยวันละ 50 บาทต่อท่าน
 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรณีเดินทางเหมาเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนด จุดรับ-ส่งได้ ตามความสะดวกของคณะ
 • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ  ภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ